Ta del av: EuroSkills 2016 – besöksundersökning.

puff_euroskills-dark

Under  EuroSkills 2016 i Göteborg, intervjuades besökare för att få veta mer om deras inställning till yrkesprogram. Samt om deras besök på tävlingsarenan gjort någon skillnad.   Utförd av Ungdomsbarometern

I undersökningen intervjuades grundskoleelever, arbetssökande, gymnasieelever och föräldrar.

I sammanfattningen kan man bland annat läsa,

”Under EuroSkills säger grundskoleelever att de framförallt fått bättre kunskap om vilka yrkesprogram som finns, olika yrken och branscher, jobbmöjligheter efter ett yrkesprogram samt vad de tycker är intressant. Föräldrar har först och främst fått bättre kunskap om olika yrken och branscher, men svarar överlag att de lärt sig mer.”

>>Ta del av undersökningen.

Share This: