Nya undersökningar om attityder till yrkesutbildning från SIFO och UB

Årligen, med start 2016, gör WorldSkills Sweden tillsammans med Ungdomsbarometern och SIFO undersökning kring attityder till yrkesprogram.

  • Många förknippar yrkesprogrammen med möjligheter till jobb. Få tycker att de har hög status.
  • Intressant utbildningsinnehåll, valmöjligheter och behörighet till vidare studier är viktigast i gymnasievalet (källa: Ungdomsbarometern 16/17). Jobb har en tydlig koppling till yrkesprogram men fler skulle sannolikt behöva betrakta innehållet som intressant och brett inför framtiden.
  • Generellt är förändringarna på ett nationellt plan små mellan 2016 och 2017 och faller inom felmarginalen.
  • Mot bakgrund av trenden med sjunkande söktryck till yrkesprogrammen, går det emellertid att göra tolkningen att attityderna inte följer samma trend, utan tycks ha planat ut. Dock skulle längre tidsserier behövas för att fastslå detta.

Läs mer i undersökningarna här.

SIFOs rapport
Ungdomsbarometerns undersökningwss_morkbla-gul_300x300px_100dpi

Share This: