Wake up – Dr West testar yrken

AFA Försäkring vill bidra till att förbättra arbetsmiljön och hälsan i arbetslivet. Med en serie filmer där psykologen Samuel West provar olika yrken vill vi öka intresset för arbetsmiljöfrågor bland unga i arbetslivet på ett underhållande och lärorikt sätt.

Filmerna ger tips om hur man kan förebygga arbetsmiljörisker inom en rad vanliga yrken. För varje yrke presenteras vägar till ökad kunskap och webbplatser med verktyg som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Filmserien Wake up – Dr West testar yrken är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från vår skadedatabas.

– Tanken är att filmerna ska ge en inblick i hur det är att arbeta i arbetsmiljöer som undersöks i forskningen vi finansierar. Syftet är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Varje film visar hur man kan hantera arbetsmiljörisker inom ett specifikt yrke och hänvisar till konkreta arbetsmiljöverktyg. På så sätt vill vi bidra till att minska skador och ohälsa på arbetsplatserna och verka för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer och se filmerna på  https://www.afaforsakring.se/forebyggande/wake-up/

 

 

Share This: