Dags att söka Yrkes-SM 2020

Nu öppnar anbudsförfarande för arrangerande av Yrkes-SM 2020. WorldSkills Sweden söker en engagerad region för evenemanget.

Under Yrkes-SM 2018 i Uppsala är det dags att lämna över Yrkes-SM flaggan till nästa värd. Anbudsunderlaget som innehåller mer information finns att ta del av nedan.

Anbudsunderlag Yrkes-SM 2020

Yrkes-SM är en del i en långsiktig satsning på att lyfta yrkesutbildningarnas kvalitet och att få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som matchar de framtida behoven av yrkeskompetens. 

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. läs mer om Yrkes-SM på www.yrkessm.se

 

Bakgrund:
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Yrkes-SM har genomförts sedan 2004 och är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.
Besök gärna www.yrkessm.se för mer information om evenemanget.

SparaSpara

Share This: