Personer som kommit till Sverige sökes till intervjufilmer

Just nu arbetar WorldSkills Sweden med att ta fram informations- och kommunikationsmaterial som vänder sig till nyanlända i Sverige. Målet med insatserna är att få nyanlända att bli varse och förstå att det finns gott om attraktiva jobb och att Sverige behöver deras talanger och färdigheter. Till denna kommunikationsinsats söker vi personer som varit i Sverige i 2-6 år, tjejer och killar åldern 20-30 år, personerna ska ha gått någon typ av yrkesutbildning eller arbetat inom ett ”praktiskt” yrke inom t ex bygg, design, fordon, industri, it, service, vård- eller tekniksektorn. Personerna kommer ombedjas att medverka i olika intervjufilmer som är tänkta att göras på svenska och sedan översättas till ett flertal olika språk. Arvode utgår till medverkande personer. Om ni har personer som ni tror kan passa för detta mejla till Fredrik Lundwall 

 

Share This: