Material från WorldSkills Sweden

– för dig som arbetar med utbildningsfrågor, ungdomsjobb, arbetssökande, rekrytering med mera.

Känner ni att ni ibland skulle behöva mer material som kan öppna upp för diskussioner och  argument som hör samman med yrkesutbildningar. Då kanske vi på WorldSkills Sweden kan hjälpa till med material som kan förklara varför Yrkesutbildning är ett smart val för många elever.* Det nedladdningsbara materialet som finns här på worldskills.se/material består av filmer och övrigt presentationsmaterial som på olika sätt och med olika perspektiv ger en introduktion till och mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet.

* Därför är yrkesutbildning ett smart val. Att välja en yrkesutbildning inom bygg, design, hantverk, industri, it, service, vård- och tekniksektorn är ett smart val för ungdomar som vill utveckla sin talang, som tidigt vill ha möjligheten till ett första jobb och möjligheten att göra karriär, starta eget företag och som vill ha möjligheten att plugga vidare eller arbeta utomlands. Sedan en tid tillbaka är det extra smart att välja yrkesutbildning, dels för att gymnasievalet inte längre begränsar möjligheten att läsa vidare på högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt ökat. En SCB-studie visar t ex att 7 av 10 av de som påbörjade ett yrkesprogram 2011 och tog examen 2014 hade arbete ett år senare. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb.

Materialet att ladda ner och ta del av:

Hantverksfilmen: Som på ett drastiskt sätt vill visa vad som händer med ett samhälle utan yrkesskickliga och hantverkskunniga personer – en bra diskussionsöppnare.

Vad ser du i dina elever? Motiverade eller omotiverade elever? Den stora skillnaden kan vara att välja rätt gymnasieprogram.

Därför är yrkesutbildning ett smart val: En animerad introduktionsfilm som snabbt förklarar fördelarna med en yrkesutbildning. Bra att använda på ex öppet-hus-aktiviteter.

Yrkes-SM: En sammanfattande film om senaste Yrkes-SM-tävlingarna i Malmö. Ger en känsla av vad en yrkestävling handlar om.

Läs mer här

DinTalang: 14 filmer i gymnasievalskampanjen DinTalang, som poängterar att det är helt rätt att också låta sin talang och intresse påverka det fortsatta utbildningsvalet, och som leder till webbplatsen dintalang.se där det finns ungdomsanpassad information om yrkesutbildningar.

Se fler filmer

Skolmaterial att ladda ner och inspireras av

Framtidskartor – Presenterar det 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt.

Materialet är framtaget i samarbete med Svenskt Näringsliv och beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter det finns under varje yrkesprogram samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Ladda ner framtidskartor

Yrke och utbildning – lärarhandledningsmaterial

Den här lärarhandledningen vänder sig till lärare och har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. För att detta ska bli en naturlig del av undervisningen har samtliga övningar tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

Ladda ner lärarhandledningsmaterialet »

Skillsworld.se – yrken för en föränderlig värld

Skillsworld.se vänder sig till dig som söker kunskap om våra tolv nationella yrkesprogram. Här kan du på ett intressant och roligt sätt navigera runt och bli inspirerad. Ta del av information och titta på filmer och mycket mer. Välkommen till Skillsworld.

Besök Skillsworld.se »

Årets yrkeslärare – fler yrkeslärare bör uppmärksammas

Det är de duktiga yrkeslärarna som spelar en viktig roll i samhället för att säkerställa att landets yrkesutbildningar presterar och levererar på hög nivå. Att yrkesutbildningar håller en hög kvalité och uppfattas attraktiva anses vara väsentligt för Sveriges framtid. Genom att uppmärksamma yrkeslärarna hoppas vi kunna bidra till att öka intresset och statusen för yrket. Ett av många sätt är att utse Årets yrkeslärare inom en skolregion. Bl a Umeå, Malmö, Västerås och Göteborg har testat konceptet och det mesta pekar på att de kommer fortsätta uppmärksamma yrkeslärarna då de sett positiva effekter av Årets yrkeslärare-konceptet.

Ladda ner PDF »

Läs mer om konceptet Årets yrkeslärare »

Inspirerande koncept, evenemang och reportage

Hittar ni under

Inspirationsbok

Kalendarium

Aktuella rapporter och undersökningar

Hittar ni under

Rapporter & artiklar

Vi kommer fortlöpande att lägga upp material på vår webbplats, så fortsätt gärna att besöka oss.

Share This: