Material från WorldSkills Sweden

– för dig som arbetar med utbildningsfrågor, ungdomsjobb, arbetssökande, rekrytering med mera.

Känner ni att ni ibland skulle behöva mer material som kan öppna för diskussioner och ta del av vilka argument som hör samman med yrkesutbildningar. Då kanske vi på WorldSkills Sweden kan hjälpa till med material som kan förklara och föra ut varför Yrkesutbildning är ett smart val för många elever.* Det nedladdningsbara materialet som finns här på worldskills.se/material består av filmer och övrigt presentationsmaterial som på olika sätt och med olika perspektiv ger en introduktion till och mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet.

* Därför är yrkesutbildning ett smart val. Att välja en yrkesutbildning inom bygg, design, hantverk, industri, it, service, vård- och tekniksektorn är ett smart val för ungdomar som vill utveckla sin talang, som tidigt vill ha möjligheten till ett första jobb och möjligheten att göra karriär, starta eget företag och som vill ha möjligheten att plugga vidare eller arbeta utomlands. Sedan en tid tillbaka är det extra smart att välja yrkesutbildning, dels för att gymnasievalet inte längre begränsar möjligheten att läsa vidare på högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt ökat. En SCB-studie visar t ex att 7 av 10 av de som påbörjade ett yrkesprogram 2011 och tog examen 2014 hade arbete ett år senare. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb.

Materialet som för närvarande finns tillgängligt är:

Hantverksfilmen: Som på ett drastiskt sätt vill visa vad som händer med ett samhälle utan yrkesskickliga och hantverkskunniga personer – en bra diskussionsöppnare.

Vad ser du i dina elever? Motiverade eller omotiverade elever? Den stora skillnaden kan vara att välja rätt gymnasieprogram.

Därför är yrkesutbildning ett smart val: En animerad introduktionsfilm som snabbt förklarar fördelarna med en yrkesutbildning. Bra att använda på ex öppet-hus-aktiviteter.

Yrkes-SM: En sammanfattande film om senaste Yrkes-SM-tävlingarna i Malmö. Ger en känsla av vad en yrkestävling handlar om.

Läs mer här

DinTalang: 11 filmer i gymnasievalskampanjen DinTalang, som poängterar att det är helt rätt att också låta sin talang och intresse påverka det fortsatta utbildningsvalet, och som leder till webbplatsen dintalang.se där det finns ungdomsanpassad information om yrkesutbildningar.

Se fler filmer

Skolmaterial att ladda ner

Framtidskartor – Presenterar det 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt.

Materialet är framtaget i samarbete med Svenskt Näringsliv och beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter det finns under varje yrkesprogram samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Ladda ner framtidskartor

Lärarhandledning – Framtaget för att förbereda eleverna för besöket på EuroSkills i Göteborg 2016.

Den här lärarhandledningen vänder sig till lärare och har tagits fram för att vara ett stöd i skolans arbete med att ge eleverna redskap att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. För att detta ska bli en naturlig del av undervisningen har samtliga övningar tydliga kopplingar till läroplanen och ämnenas kursplaner.

Ladda ner lärarhandledning, Euroskills

Inspirerande koncept, evenemang och reportage

DinTalang
I gymnasievalkampanjen finns ungdomsanpassad information om yrkesutbildningar. Kontakta oss om ni önskar anpassat material pontus.slattman@worldskills.se

Läs mer

 

Yrkeslandslaget – Sveriges viktigaste landslag
Yrkeslandslaget består av ett 30-tal goda yrkesambassadörer inom yrkesområden som bygg, design, el, it, service, teknik, vård etc. 

Läs mer

 

Årets yrkeslärare
En beskrivning av konceptet Årets Yrkeslärare

Läs mer här

 

Inspirationsbok
Inspirerande reportage om yrkesskolor och yrkesprogram.

Läs mer här

Aktuella rapporter och undersökningar

Uppfattningar om gymnasial yrkesutbildning
2016 SIFO

En online-undersökning om uppfattningar kring gymnasial yrkesutbildning.
Läs rapporten

 

Attityder till yrkesprogram
2016 Ungdomsbarometern

Gymnasievalet är för många ungdomar det första av flera stora framtidsval. Intresse, kompisar och bakgrund är andra viktiga faktorer i sammanhanget, eftersom grupptillhörighet och identitet inte bara är en konsekvens av valet, utan också får stor inverkan på vilka de reella alternativen faktiskt upplevs vara.
Läs rapporten

 

Sammanfattning Yrkes-SM 2016 i Malmö
2016 WorldSkills Sweden

Läs sammanställningen

 

Klicka här för fler rapporter och undersökningar

Vi kommer fortlöpande att lägga upp material på vår webbplats, så fortsätt gärna att besöka oss.

Share This: