Ledning & styrelse

Styrelse

Tobias Krantz

Ordförande – Tobias Krantz
Chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv
tobias.krantz@svensktnaringsliv.se

Jonas-Wallin

Vice Ordförande – Jonas Wallin
Ordförande Svenska Elektrikerförbundet SEF
jonas.wallin@sef.se

Ann-Georgsson

Ann Georgsson
Ombudsman Kommunal
ann.georgsson@kommunal.se

Inga-Kari-Fryklund

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
inga-kari.fryklund@almega.se

Peter-Jeppsson

Peter Jeppsson
Vice vd Svenskt Näringsliv
peter.jeppsson@svensktnaringsliv.se

Leena-Kyhlros

Leena Kyhlros
Förhandlingsombudsman IF Metall
leena.kyhlros@ifmetall.se

Johan-Olsson_liten

Johan Olsson
Utbildningspolitisk expert Svenskt Näringsliv
johan.olsson@svensktnaringsliv.se

therese-g

Therese Guovelin
Förste vice ordförande LO
Therese.Guovelin@lo.se

Adjungerande

Bjorn-Scheele

Björn Scheele
Avdelningschef Myndigheten för yrkeshögskolan
bjorn.scheele@myh.se

Fritjof-Karlsson

Fritjof Karlsson
Ämnesråd Utbildningsdepartementet
fritjof.karlsson@regeringskansliet.se

Thomas Rotter
Biträdande enhetschef Gymnasieenheten, Skolverket
Thomas.rotter@skolverket.se

VD

PontusGul

Pontus Slättman
vd WorldSkills Sweden
pontus.slattman@worldskills.se

Share This: