Yrkesutbildning ett smart val!

WorldSkills Sweden driver projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” för att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalitet i svensk yrkesutbildning. Projektet inleddes med en analys- och planeringsfas som därefter övergått i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är;

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

 

Några av verktygen och medlen för detta är lokala och regionala insatser så som exempelvis lokala yrkestävlingar, skoltävlingar, nationell informationskampanj, virtuella arbetsplatsbesök mm. Prova på koncept i tävlingsform är en annan ingrediens som vi ser funkar väl i andra nordiska länder. Exempelvis att högstadieelever får prova på ett kort moment kopplat till en yrkesutbildning och bransch då man samtidigt kan få information om utbildningen och möjligheterna efter avslutad utbildning. Det kan ske på skolor, mässor eller andra mötesplatser.

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet genom att klicka här » Europeiska unionen ställer krav på att projektet och deltagare av ett socialfondsprojekt ska informera om medfinansieringen från EU. Det gör du genom att i allt kommunikations- och informationsmaterial visa EU-flaggan med hänvisning till Europeiska socialfonden. Nedan finner du länkar och mallar .

Vid överenskommen aktivitet stäm av med Projektadministratör admin@worldskills.se för mer utförlig checklista och instruktion.

Alternativt Projektledaren, Christina Liljekvist christina.liljekvist@worldskills.se

Synliggörande

Synliggöra ESF-projekt med handledning i Synliggörande, Webbshop, Pressmeddelandemall, Deltagarintyg.

Läs mer här »

 

Synliggörande av WorldSkills Sweden

Ladda ner »

Exempel på synliggörande:

Information deltagare i ESF-projekt – underlag till SCB statistik

Ladda ner »

Mall närvarorapport

Ladda ner »

Intyg deltagare/elever

Ladda ner »

Arbetstidredovisning

Läs mer här »

Share This: