Forskning

WorldSkills Sweden arbetar med att öka kvalitet, status och intresset för grundläggande yrkesutbildning. För att stärka den långsiktiga utvecklingen samt löpande utvärdera har vi etablerat kontakt med några svenska forskare som presenteras nedan.

Vi kommer varje år att arrangera ett utvecklingsmöte i syfte att bredda kunskap om yrkesutbildningens förutsättningar, behov och betydelse.

Här kan du läsa rapporter och artiklar om yrken och yrkesutbildning »

I vårt forskarnätverk ingår för närvarande:

eva_klope

Eva Klope
Doktorand vid Linnéuniversitetet inriktning yrkesdidaktik.
eva.klope@ksgyf.se

daniel_persson_thunqvist-150x150

Daniel Persson Thunqvist
Docent och lektor i sociologi vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärare (IBL). Avdelningen för Pedagogik och Sociologi.
daniel.persson.thunqvist@liu.se

Maria-Terning-150x150

Maria Terning
Fil.dr i pedagogik vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik och universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande.
maria.terning@liu.se 013 28 26 79

Camilla

Camilla Gåfvels
Doktorand vid Stockholms universitet, institutionen för pedagogik och didaktik.
camilla.gafvels@edu.su.se

viveca_lindberg

Viveca Lindberg
Fil.dr i pedagogik, docent i didaktik. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet.
viveca.lindberg@gu.se

stefan_f

Stefan Fölster
Chef för Reforminstitutet, Adj. Professor i nationalekonomi, KTH Royal Institute of Technology, School of Industrial Engineering and Management, Department of Industrial Economics and Management/Division of Economics.
stefan.folster@reforminstitutet.se 070 30 43 160

Alexandru-Panican

Alexandru Panican
Fil.dr, Docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Forskare, Näringslivets forskningsinstitut Ratio.
alexandru.panican@soch.lu.se 046-222 92 34, 046-14 98 87, 076-110 16 15

IMG_6635-150x150

Helena Tsagalidis
Fil.dr i pedagogik. Universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande och programansvarig för yrkeslärarutbildning vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande Linköpings universitet.
helena.tsagalidis@liu.se 0700-896 432

Ingrid-Berglund150x1501

Ingrid Berglund
Fil.dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet.
ingrid.berglund@gu.se 031-786 23 45, 076-618 23 45

För mer information om WorldSkills Swedens forskarnätverk kontakta
Tommy Hellström tommy.hellstrom@worldskills.se

Share This: