Prova på

Att ge ungdomar möjligheter att prova på olika aktiviteter och testa sina intressen och talanger kan vara ett sätt att attrahera ungdomar att söka en yrkesutbildning. Genom att de får möjligheten att upptäcka och inspireras av olika prova-på övningar kopplat till olika yrken så blir det också lättare för ungdomar att våga söka en yrkesutbildning och att inte styras av traditioner och andra förväntningar.

Målet är att skapa en prova-på bank fylld med prova-på uppgifter som kan användas och genomföras på skolor i samband med yrkestävlingar. Skolor kan till exempel arrangera en yrkestävling eller prova på dagar och använda sig av redan framtagna prova-på uppgifter godkända av både bransch och yrkesverksamma.

Share This: