Utvecklingsmöten

WorldSkills Swedens utvecklingsmöten syftar till att vara en mötesplats mellan teori och praktik och vänder sig till yrkesutbildningens intressenter inom akademi, myndigheter, politik, branschorganisationer och arbetsmarknadsparter. WorldSkills Sweden arbetar för att öka kvalitet, status och intresse i svensk yrkesutbildning. Genom vårt årliga Utvecklingsmöte vill vi föra samman yrkesutbildningens intressenter. Tillsammans höjer vi yrkesutbildningens kvalité och attraktionskraft!

Utvecklingsmötet 2015 »

Utvecklingsmötet 2016 »

Share This: