Europeiska socialfonden har beviljat WorldSkills Sweden projektmedel

Yrkesutbildning är ett smart val! Det tycker även Europeiska socialfonden som beviljat WSS projektmedel.

I mars skickade WorldSkills Sweden en ansökan om projektmedel med stöd från Europeiska socialfonden. Första veckan i juni stod det klart att ansökan beviljats.
Syftet med projektet är att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalité i svensk yrkesutbildning. Projektet kommer inledas med en analys och planeringsfas på 5 månader. Därefter övergår projektet i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är,

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en
yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

Några av verktygen och medlen för detta är lokala och regionala insatser så som exempelvis lokala yrkestävlingar, skoltävlingar, nationell informationskampanj, virtuella arbetsplatsbesök mm. Prova på koncept i tävlingsform är en annan ingrediens som vi ser funkar väl i andra nordiska länder. Exempelvis att högstadieelever får prova på ett kort moment kopplat till en yrkesutbildning och bransch då man samtidigt kan få information om utbildningen och möjligheterna efter avslutad utbildning. Det kan ske på skolor, mässor eller andra mötesplatser.

– Vi pratar ofta om styrkan bakom Yrkes-SM med tävling, prova på och information om yrken och yrkesutbildning. Genom att använda de goda erfarenheterna och ambassadörerna från nationella och internationella tävlingar ser vi möjligheter att göra mer på lokal och regionalnivå. Det finns ett intresse från regionala och lokala konstellationer att göra mer för att beskriva möjligheter med att välja yrkesutbildning. Det är avgörande för regioner och nationen att det finns tillräcklig många kompetenta blivande medarbetare att anställa i branscherna.

”Vi ser nu fram mot att föra en dialog och samarbeta med yrkespartners, regioner och intressenter som önskar kraftsamla runt yrkesutbildningens attraktionskraft och kvalité.  Kvalité och attraktionskraft går såklart hand i hand, säger Pontus Slättman”.

 

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This: