Förslag på text till ansökan om kompetensförsörjning yrkeslärare kopplat till experter som medverkar vid Yrkes-SM 2018.

Kortfattad beskrivning som går att använda under punkt 2 i Kompetensutveckling på en arbetsplats eller under punkten 3 i Annan kompetensutveckling. Beroende på vilken av dessa ni väljer att utnyttja.

 

Yrkes-SM är Sveriges största yrkestävling och arrangeras för åttonde gången 2018. Tävlingen äger rum på Arenaområdet, Gränby Sportfält i Uppsala 25-27 april 2018. Ungefär 300 ungdomar upp till 25 år från hela Sverige tävlar i ett 50-tal olika yrken. Vi räknar med ca 25 000 besökare.

Under Yrkes-SM kommer det finnas möjlighet för yrkeslärare att arbeta som expert inom de olika tävlings- och uppvisningsyrkena. Förberedelserna och genomförandet består till stor del av dialog med branscher, företag och sponsorer i syfte att tillhandahålla en hög kvalitet avseende tävlings- och uppvisningsuppgifter. Under tävlingen kommer experten kontinuerligt att arbeta tillsammans med övriga expertgruppen när det gäller tävlingsuppgifter och tävlingsmoduler.

Vi söker statsbidrag för kompetensutveckling inom område [tävlingsyrke / tävlingsyrken / uppvisningsyrke / uppvisningsyrken].  Arbetet med att planera, utforma och förbereda yrkestävlingarna kräver en hög arbetsinsats och krav på goda kunskapsnivåer. Tävlingsuppgifternas komplexitet kommer naturligt att ge yrkeslärarna en god kompetensutveckling. Uppdraget som expert innebär täta kontakter med övriga yrkesexperter från hela Sverige och även med partners inom relevanta branscher. Värdefull kunskapsöverföring kommer att ske genom dessa nätverk och som expert kommer man att få tillgång till värdefull kompetens vad gäller trender, ny teknik samt ta del av den allra senaste branschstandarden inom sitt yrkesområde. Vidare får man möta tävlande och coacher från andra yrken viket kan ge nya infallsvinklar och uppslag för hur man kan utveckla sin undervisning på hemmaplan.

Yrkeslärarna kommer att få utveckla sin bedömningsteknik, presentationsteknik, mötesteknik, öva på nätverkande, knyta nationella och till viss del internationella kontakter.

Observera att ni måste ändra i texten så att rätt tävlingsyrke/yrken finns med.

Share This: