Förslag på text till ansökan om kompetensförsörjning yrkeslärare kopplat till experter som medverkar under Yrkes-EM 2018 (EuroSkills 2018).

Kortfattad beskrivning som går att använda under punkt 2 i Kompetensutveckling på en arbetsplats eller under punkten 3 i Annan kompetensutveckling. Beroende på vilken av dessa ni väljer att utnyttja.

 

EuroSkills är Europas största yrkestävling och arrangeras för sjunde gången 2018. Tävlingen äger rum i Budapest, Ungern den 25-29 sept 2018. Ungefär 500 ungdomar upp till 25 år från ca 30 länder i Europa tävlar i ett 40-tal olika yrken. Vi räknar med ca 80 000 besökare.

Under EuroSkills 2018 kommer det finnas möjlighet för yrkeslärare att arbeta som expert inom de olika tävlingsyrkena. Förberedelserna och genomförandet består till stor del av dialog med branscher, företag, sponsorer och platschefer i syfte att tillhandahålla en hög kvalitet avseende tävlingens testprojekt. Under tävlingen kommer experten kontinuerligt att arbeta tillsammans med övriga expertgruppen när det gäller testprojekten och testmodulerna.

Vi söker statsbidrag för kompetensutveckling inom område [tävlingsyrke / tävlingsyrken]. Arbetet med att planera, utforma och förbereda yrkestävlingarna kräver en hög arbetsinsats och krav på goda kunskapsnivåer. Tävlingsuppgifternas komplexitet kommer naturligt att ge yrkeslärarna en god kompetensutveckling. Uppdraget som expert innebär täta kontakter med ledande yrkesexperter från hela Europa och även med partners inom relevanta branscher. Värdefull kunskapsöverföring kommer att ske genom dessa nätverk och som expert kommer man att få tillgång till värdefull kompetens vad gäller trender, ny teknik samt ta del av den allra senaste branschstandarden inom sitt yrkesområde. Vidare får man möta tävlande och coacher från andra länder viket kan ge nya infallsvinklar och uppslag för hur man kan utveckla sin undervisning på hemmaplan.

Då engelska är det officiella språket före och under tävlingarna, anses även detta falla inom ramen för yrkeslärarnas kompetensutveckling. Vidare kommer de att få utveckla sin bedömningsteknik, presentationsteknik, mötesteknik, öva på nätverkande, knyta nationella och internationella kontakter och dra lärdomar av att ingå i ett internationellt team.

Observera att ni måste ändra i texten så att rätt tävlingsyrke/yrken finns med.

Share This: