2nd European Vocational Skills Week 2017

Den 20-24 november arrangeras The European Vocational Skills Week för andra gången. Den första ägde rum den 5-9 december 2016 med händelser i Bryssel och med hundratals aktiviteter i övriga medlemsländer. För att dra nytta av denna energi och entusiasm, anordnas nu en andra ”europeisk yrkesskicklighetsvecka”.

Läs mer här »

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

Yrkesutbildning i Almedalen

Satsning på yrkesutbildning genom att sprida kunskap och skapa debatt fortsätter. I år deltar WorldSkills Sweden under årets Almedalsvecka med tema #ministerkampen där svenska statsråd får möta två representanter från Yrkeslandslaget – vi förväntar oss en rafflande batalj i yrkesskicklighet – som därefter följs upp av ett lunchseminarium där vi samlat politik, proffesion, myndigheter och arbetsmarknadens parter för att diskutera vad som kan göras för att öka attraktiviteten på Yrkesutbildningar. Vi diskuterar frågan varför allt färre ungdomar väljer en yrkesutbildning när det i dag finns svenska företag som konkurrerar om yrkesutbildad personal samt att svensk yrkesutbildning håller en hög kvalitet. Vad kan vi konkret kan göra för att vända den negativa trenden?

Deltar i lunchseminariet gör gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, Therese Guovelin, första vice ordf. på LO, Tobias Krantz, ordf. WorldSkills Sweden samt chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, Sebastian Sundberg, undersköterska och Agnes Grandin, plattsättare, båda medlemmar i svenska Yrkeslandslaget. Kommenterar gör även Ulrika Lundqvist, enhetschef för riktade insatser inom skolutveckling på Skolverket. Moderator är Fredrik Berling.

Datum: Onsdagen den 5 juli 2017

Tid: Lunch och ministerkamp: 11.40. Seminarium: 12.15 – 13.00

Plats: Landshövdingens residens, nedre trädgården, Korsgatan 4, Visby

Share This:

#SkillsForAll

Den 15 juli 2017 är det World Youth Skills Day (WYSD).

Under #SkillsForAll och #WYSD är du med och stödjer WorldSkills International och FN i arbetet att alla ska ha möjligheten att upptäcka och att utvecklas i sitt intresse och talang.

Använd #SkillsForAll och #WYSD för att visa världen vad just du gör för att inspirera ungdomar till att hitta sin talang och intressera dem för yrkesutbildning.

Läs mer om kampanjen och hur du kan vinna en resa till Abu Dhabi och Yrkes VM 2017 här. World Skills Day
FacebookInstagram, och Twitter

 

Share This:

Europeiska socialfonden har beviljat WorldSkills Sweden projektmedel

Yrkesutbildning är ett smart val! Det tycker även Europeiska socialfonden som beviljat WSS projektmedel.

I mars skickade WorldSkills Sweden en ansökan om projektmedel med stöd från Europeiska socialfonden. Första veckan i juni stod det klart att ansökan beviljats.
Syftet med projektet är att synliggöra yrkesutbildningarna och samtidigt verka för ökad kvalité i svensk yrkesutbildning. Projektet kommer inledas med en analys och planeringsfas på 5 månader. Därefter övergår projektet i en genomförandefas fram till kvartal 2 2020. Övergripande mål för projektet är,

– Bättre kunskap hos ett ökat antal unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.

– Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en
yrkesutbildning.

– Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

Några av verktygen och medlen för detta är lokala och regionala insatser så som exempelvis lokala yrkestävlingar, skoltävlingar, nationell informationskampanj, virtuella arbetsplatsbesök mm. Prova på koncept i tävlingsform är en annan ingrediens som vi ser funkar väl i andra nordiska länder. Exempelvis att högstadieelever får prova på ett kort moment kopplat till en yrkesutbildning och bransch då man samtidigt kan få information om utbildningen och möjligheterna efter avslutad utbildning. Det kan ske på skolor, mässor eller andra mötesplatser.

– Vi pratar ofta om styrkan bakom Yrkes-SM med tävling, prova på och information om yrken och yrkesutbildning. Genom att använda de goda erfarenheterna och ambassadörerna från nationella och internationella tävlingar ser vi möjligheter att göra mer på lokal och regionalnivå. Det finns ett intresse från regionala och lokala konstellationer att göra mer för att beskriva möjligheter med att välja yrkesutbildning. Det är avgörande för regioner och nationen att det finns tillräcklig många kompetenta blivande medarbetare att anställa i branscherna.

”Vi ser nu fram mot att föra en dialog och samarbeta med yrkespartners, regioner och intressenter som önskar kraftsamla runt yrkesutbildningens attraktionskraft och kvalité.  Kvalité och attraktionskraft går såklart hand i hand, säger Pontus Slättman”.

 

 

SparaSpara

SparaSpara

Share This:

Fototävling för elever som går en yrkesutbildning

#CedefopPhotoAward – En fototävling för yrkesutbildningar runt om i Europa

För elever som går ett yrkesinriktat program på gymnasienivå eller eftergymnasial yrkesutbildning.

Elever som vill delta ska bilda ett team på upp till tre medlemmar. Varje lag förväntas producera en originalfotohistoria bestående av tre till fem bilder och en berättelse på upp till 100 ord. Enskilda bidrag accepteras inte.

Tävlingen syftar till att lyfta fram dagens yrkesutbildningar runt om i Europa och visa hur en skoldag på en yrkesutbildning kan se ut för eleverna.

Det kommer delas ut priser för de två bästa fotoberättelserna. Första pris, kommer att bli en resa till Bryssel för det vinnande laget och en lärare/handledare att delta i den europeiska yrkesfärdighetsveckan under prisceremoni den 24 november. Andra pris, kommer att bli en resa till Thessaloniki för laget och en lärare/Handledare för öppnandet av Thessaloniki International Film Festival den 2 november 2017.

Tävlingen börjar den 24 april 2017 och slutar den 15 juli 2017

Läs mer om tävlingen och ta del av reglerna och ansökningsformuläret här:

http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/cedefopphotoaward

Regler & Ansökningsformulär

 

Lycka till!

Share This:

Nyhetsbrev från Euroskills

Ta del av EuroSkills Nyhetsbrev – Maj 2017

Share This:

Dags att söka Yrkes-SM 2020

Nu öppnar anbudsförfarande för arrangerande av Yrkes-SM 2020. WorldSkills Sweden söker en engagerad region för evenemanget.

Under Yrkes-SM 2018 i Uppsala är det dags att lämna över Yrkes-SM flaggan till nästa värd. Anbudsunderlaget som innehåller mer information finns att ta del av nedan.

Anbudsunderlag Yrkes-SM 2020

Yrkes-SM är en del i en långsiktig satsning på att lyfta yrkesutbildningarnas kvalitet och att få fler ungdomar att söka sig till utbildningar som matchar de framtida behoven av yrkeskompetens. 

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken. läs mer om Yrkes-SM på www.yrkessm.se

 

Bakgrund:
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Yrkes-SM har genomförts sedan 2004 och är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30–40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på.
Besök gärna www.yrkessm.se för mer information om evenemanget.

SparaSpara

Share This:

Wake up – Dr West testar yrken

AFA Försäkring vill bidra till att förbättra arbetsmiljön och hälsan i arbetslivet. Med en serie filmer där psykologen Samuel West provar olika yrken vill vi öka intresset för arbetsmiljöfrågor bland unga i arbetslivet på ett underhållande och lärorikt sätt.

Filmerna ger tips om hur man kan förebygga arbetsmiljörisker inom en rad vanliga yrken. För varje yrke presenteras vägar till ökad kunskap och webbplatser med verktyg som kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Filmserien Wake up – Dr West testar yrken är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från vår skadedatabas.

– Tanken är att filmerna ska ge en inblick i hur det är att arbeta i arbetsmiljöer som undersöks i forskningen vi finansierar. Syftet är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Varje film visar hur man kan hantera arbetsmiljörisker inom ett specifikt yrke och hänvisar till konkreta arbetsmiljöverktyg. På så sätt vill vi bidra till att minska skador och ohälsa på arbetsplatserna och verka för ett hållbart arbetsliv.

Läs mer och se filmerna på  https://www.afaforsakring.se/forebyggande/wake-up/

 

 

Share This:

SM Unga Bagare

SM unga bagare genomförs på Ester Mosessons gymnasium i Göteborg. Totalt tio tävlanden från hela landet gör upp om medaljerna. Vid tävlingen avgörs även vem som får möjligheten att representera Sverige under WorldSkills Competition i Abu Dhabi 2017.

SM-tävlingen genomförs under 5 timmar, de tävlande ska då baka matbröd, franskbröd, vetebröd, wienerbröd och ett skådebröd eller en tårta. De tävlande bedöms hela tiden med avseende på bakverkens form, vikt och utseende. Dessutom bedöms och kontrolleras hela tiden hygienen. Som avslutande bedömning kommer domargruppen provsmaka några av bakverken.

SM Unga Bagare arrangeras av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer i samarbete med Ester Mosessons gymnasium och sponsorerna KåKå, Nord Mills och Sveba-Dahlén.

Läs mer om tävlingen här: http://www.smungabagare.se/

Kontakt person:

Sofia Jackson, Sveriges bagare & konditorer AB
Telefon: 08-762 67 83, Epost: kansli@bageri.se

 

Share This:

Uppstartsmöte Yrkes-SM 2018 Uppsala, 26 april

Äntligen dags för första uppstartsmötet för Yrkes SM 2018 i Uppsala med yrkespartner, partners och sponsorer. Mötet genomförs på IFU Arena den 26/4 i Uppsala.

Syftet med  uppstartsmötet är att informera om aktuellt läge samt inhämta underlag avseende vilka behov man har för att kunna genomföra en tävling inom ramen för Yrkes-SM 2018.

För mer information kontakta Patrik Svensson

Kalendariumet

Share This: