Yrkesutbildning ett smart val!

WorldSkills Sweden driver projektet ”Yrkesutbildning ett smart val!” för att öka intresset för yrkesutbildningar samt för ökad kvalité och status för svensk yrkesutbildning.

Projektet inleddes med en analys- och planeringsfas under 2017 som övergick i en genomförandefas som pågår fram till 2020.

Övergripande mål för projektet

  • – Bättre kunskap hos unga 15–24 år om de goda yrkesvalen, arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning erbjuder.
  • – Öka yrkesutbildningens attraktionskraft för både kvinnor och män samt bättre kunskap hos flickor och pojkar om möjligheten att välja ett otraditionellt yrke samt inspireras att välja en yrkesutbildning.
  • – Ett ökat antal studie- och yrkesvägledare med kunskap om yrkesutbildning och det arbets- och karriärmöjligheter som en yrkesutbildning kan leda till.

 

Projektets Metoder

Skoltävlingar och yrkesprov– Inför en yrkestävling behöver en tävlande både övning och träning, det utvecklar det individuella kunnandet och bidrar till yrkesutbildningens image och kvalitet.

Prova på– Att ge ungdomar möjligheter att prova på olika aktiviteter och testa sina intressen och talanger kan vara ett sätt att attrahera ungdomar att söka en yrkesutbildning.

Virtuella arbetsplatsbesök– Det är inte alltid lätt för ungdomar att veta vad de ska välja för program i gymnasiet. De är heller inte alltid lätt att få till studiebesök på olika arbetsplatser även om det skulle kunna hjälpa till att ta rätt beslut inför sitt framtida yrkesval. Men föreställ dig då att kunna använda virtuella studiebesök på arbetsplatser för att ge ungdomar en inblick i olika yrken.

Samverkan– Ta fram modell för samverkan och kunskapsspridning mellan lokala, regionala och nationella parter som har intresse av en attraktiv yrkesutbildning av hög kvalité.

Informationskampanjer– En mängd informationskampanjer riktade mot ungdomar, skola och yrkesvägledare med syfte att öka kunskapen bland unga (15-24 år) om arbets- och karriärmöjligheterna som en yrkesutbildning ger. Ge skolor en ökad kunskap kring yrkesutbildningens utformande för att bättre passa företagens behov av kompetens och yrkeskunnande. Fler yrkesvägledare med större kunskap kring de karriärval och arbeten en yrkesutbildning ger. Men också yrkesvägledare som är medvetna om de ibland snäva könsroller som finns och som arbetar för att bredda möjligheterna för killar och tjejer att välja det yrke som de själva vill. Läs även om vår medverkan på informationsturnén ”Framtidståget”.

Fokusgrupper– För att få fram ny kunskap och ökad medvetenhet kring behovet av metodiskt arbete med åtgärder för att öppna upp inställningen till vad som uppfattas som typiska manliga och kvinnliga yrken.

 

Aktuellt

Virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader

 

Europeiska socialfonden

Detta projekt medfinansieras av Europeiska socialfonden, svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet här.

Europeiska unionen ställer krav på att projektet och deltagare av ett socialfondsprojekt ska informera om medfinansieringen från EU. Det gör du genom att i allt kommunikations- och informationsmaterial visa EU-flaggan med hänvisning till Europeiska socialfonden. Nedan finner du länkar och mallar .

Vid överenskommen aktivitet stäm av med Projektadministratör admin@worldskills.se för mer utförlig checklista och instruktion. Alternativt Projektledaren, Christina Liljekvist christina.liljekvist@worldskills.se

Här hittar du mallar och handledning 

Share This: