MÅLERI

Att vara målare

Om oss

Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) är ett samarbete mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet kring yrkesutbildningsfrågor. MYN arbetar i första hand med rekrytering, utbildning och gesällprov.

Utbildning av målare ska hålla högsta möjliga kvalitet så att arbetsgivare kan anställa kvalificerad arbetskraft. MYN arbetar därför aktivt, såväl via nätverk som i egen regi, med insatser för att främja skolors och företags förmåga att bedriva en kvalitativ utbildning av målare.”


Vilka yrkestävlingar representerar vi:

Måleri (Painting and decorating)


Vilka tävlingsarenor finns vi representerade på?

Vartannat år anordnas Måleri-SM i samband med Yrkes SM. Därefter kvalificeras man vidare till EM och VM i Måleri. Läs mer om var nästa tävling kommer hållas. http://www.malare.nu/Tavlingar/


Hur kan jag delta på en yrkestävling?

Att tävla i måleri är att visa världen – och sig själv – vad man går för som målare. Så kliv ut från klassrummet eller arbetsplatsen och visa upp din talang! Prata med din lärare eller arbetsgivare om du vill tävla, men inte vet hur du ska gå tillväga.

Läs mer på www.malare.nu

Har du frågor eller funderingar gällande yrkestävling inom måleri? Kontakta: Jonas Lindberg,  jonas.lindberg@maleriforetagen.se


Läs mer om oss på: www.malare.nu 

Besök vår facebooksida: Målare

Share This: