Prova på

En del i det ESF-finansierade projektet ”Yrkesutbildning- ett smart val” handlar om att ta fram ett prova på-koncept som ska kunna användas av skolor, mässor och på de arenor yrkesutbildningar möter potentiella studenter. Delprojektet drivs tillsammans med GR (Göteborgsregionen) och målet är att attrahera fler ungdomar att söka en yrkesutbildning.

Att ge ungdomar möjlighet att prova på olika moment där de får testa sina talanger kan väcka ett intresse och öppna upp för en dialog som kan få fler att söka en yrkesutbildning. Det blir också lättare för ungdomar att göra ett val efter intresse och talang och att inte styras av traditioner, kultur eller andras förväntningar.

Det regionala Prova på-konceptet som planeras bygger på att ungdomar och andra nyfikna personer ska kunna testa och jämföra sina färdigheter mot en yrkesverksam eller yrkeskunnig person eller varför inte mot en kompis? Momenten som testas är korta och går att mäta i tid eller genom poäng. På så vis går konceptet att använda i tävlingsform likt mindre speedtävlingar eller enbart fungera som inspiration.

Det regionala konceptet kommer för första gången att testas under Gymnasiedagarna och Future Skills i Göteborg den 9-11 oktober. En mässa med upp emot 30 000 besökare. På plats kommer eleverna ges möjlighet att delta i ett förberedande lektionspass, allt för att de ska vara förberedda och få ut det mesta möjliga av prova på-aktiviteten och mässan som helhet.

Under Gymnasiedagarna så kommer även representanter från branscherna få möjlighet att hålla i delar av prova på aktiviteterna. Utöver detta kommer det i montern även att finnas information om vilka skolor som erbjuder olika yrkesutbildningar kopplat till de yrket som presenteras. Aktiviteterna i prova på-montern kommer att live-sändas på scenen för att skapa ytterligare uppmärksamhet och få fler personer att våga prova på.

Förutom medverkan på Gymnasiedagarna har ett prova på-paket tagits fram till skolor och andra intresserade. Paketet innehåller information kring förberedelser, genomförande och efterarbete av prova på. Målet är att skapa en bank med prova på-aktiviteter som kan användas och genomföras på skolor i samband med yrkestävlingar, vid öppna hus, gymnasiemässor eller andra arbetslivsaktiviteter. Prova på-aktiviteter godkända av både bransch och yrkesverksamma. Konceptet ska enkelt kunna spridas till andra regioner och kunna genomföras på olika arenor och tillfällen.

 

Share This: