TYA

Om oss

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYAs uppgift är bland annat att arbeta med att påverka det allmänna skolväsendet för att detta ska tillgodose behovet av utbildningsplatser vid till exempel gymnasieskolor, samt att utveckla läromedel och fortbilda lärare.

Vilka yrkestävlingar representerar vi:

Flygmekaniker (Aircraft Maintenance)
Yrkesförare (Truck Driver)

Vilka tävlingsarenor finns vi representerade på?

För lastbilsförare anordnar TYA varje år kvaltävlingar på fem orter i landet. Vartannat år tävlar de tio vinnarna i samband med Yrkes-SM. För flygmekaniker anordnar TYA tävling i samband med Yrkes-SM. Vinnaren representerar Sverige på Yrkes-VM året därpå.

Hur kan jag delta på en yrkestävling?

Lastbilsförare: Gymnasieskola som ger FT-programmet kan anmäla två tävlande till TYAs kvaltävling via webbsidan bliyrkesforare.nu.

Läs mer på: bliyrkesforare.nu 

Flygmekaniker: Gymnasieskola som ger Flygteknikutbildningen kan anmäla två tävlande till TYA inför Yrkes-SM.

Läs mer på: bliflygmekaniker.nu

Har du frågor eller funderingar gällande yrkestävling inom lastbilsförare eller flygmekaniker ?
Kontakta:  TYA på info@tya.se eller 08 734 52 00

Hemsida: www.tya.se

Facebook: Bli yrkesförare  och  Bliflygmekaniker.nu

Share This: